+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت 0:42  توسط مدیر:لطفعلی ضامنی زنگنه  | 
مدیریت محترم وباسابقه ی دبیرستان جناب اقای ضامنی زنگنه "معاونین محترم وباسابقه اقایان سعید آزادی و عباسعلی راد"مشاور محترم دبیرستان جناب اقای سیدی زاده ومعاون پرورشی اقای خادمی ومعاون اجرایی اقای نریمیساو کاشی ساز ومعاون فن آوری اقای عسکری ودیگردبیران باتجربه وتوانا با مدارک بالا که پنج تااز این دبیران دارای مدرک دکترا می باشند در کنار هیات مدیره دبیرستان به دانش آموزان عزیز خدمت رسانی می نمایندودانش اموزان عزیز را به سرمنزل مقصودواهداف عالی  جمهوری اسلامی می رسانند.نظرات شما دانش آموزان عزیز چراغ راه ماخواهد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 2:44  توسط مدیر:لطفعلی ضامنی زنگنه  | 
مدیریت محترم دبیرستان هیات آمنایی دکتر علی شریعتی اهواز منتظر نظرات کلیه ی دانش آموزان عزیز می باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1392ساعت 22:49  توسط مدیر:لطفعلی ضامنی زنگنه  | 
1-دانش اموزان بانام ویاد خداوند متعال پا به دبیرستان بگذارندوخواندن آیاتی از کلام ا... مجید مفیدمیباشد.      2-دانش آموزان باوضع آراسته ومتناسب دانش آموزی روانه ی دبیرستان شوند.3-دانش آموزان بدون هیچ اضطراب ودلهره پای به مکان آموزشی بگذارند ودرروز اول در لیست اسامی دنبال کلاس خود درتابلو اعلانات بگردند وکلاس خود را پیدا کنند. 4-در صف مربوط به کلاس خود قرار بگیرد. 5-حتی المقدور از جابه جایی خودداری کندو مشکلاتی برای عوامل اجرایی به بار نیاورد.6-دانش آموزان خود مسئول همه ی امکاناتی که دراختیارشان قرار می گیرد می باشندواین وظیفه را باید از ابتدای سال تحصیلی مد نظر قرار بدهند.  7-بدلیل امنایی بودن دبیرستان هوشمند میباشد واگر اشکالی در وسایل ارتباطی وجود دارد به اطلاع معاونین محترم رسانده شود تا دررفع آن کوشش شود.  8-کولر های طبقه ی فوقانی دوتیکه بوده وفقط به دست معاونین روشن وخاموش می شوند ودانش آموزان اجازه ی دستکاری راندارند.9-آب اشامیدنی تصفیه میباشدوحتی المقدور درروز های اول تاراه اندازی کامل انها دانش آموزان آب تصفیه وخنک همراه خود به دبیرستان بیاورند. 10-در روز های اول نکاتی که بوسیله معاونین ودیگر مسئولین دبیرستان در مورد کلاسبندی وبرنامه ی درسی ونکات دیگر گفته می شود به آنهاکاملا عمل نمود. باآرزوی سلامتی برای کلیه ی دانش آموزان وخیر مقدم به وروریهای جدید کلاسهای اول دبیرستان. وسلام.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم شهریور 1392ساعت 18:39  توسط مدیر:لطفعلی ضامنی زنگنه  | 
بانام ویاد خدای متعال کلیه ی عوامل اجرایی دبیرستان هیآت آمنایی دکتر علی شریعتی به استقبال شروع کلاسها درسال جدید 1392 رفتند وآماده ی استقبال از دانش آموزان عزیز می باشندوکادر اجرایی دبیرستان بامجهز کردن دبیرستان همچنین هوشمند کردن کلاسهاوزیبا سازی فضای محیط آموزشی "آماده ی ورود دانش آموزان درابتدای ماه مهر میباشند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور 1392ساعت 3:13  توسط مدیر:لطفعلی ضامنی زنگنه  |