جشن غدیر خم وعیدبابرکت ولایت حضرت علی (ع)در روز یکشنبه 93/07/20در سالنامتحانات دبیرستان دکتر علی شریعتی با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان برگزار گردیدو اقای خادمی معاونت پرورشی با همکاری دیگر مسولین دبیرستان جشن بزرگ را برگزار نمودند و از دانش اوزان با شرینی وشربت پذیرایی گردید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 11:51  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 

 

 
اول5 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه مطالعات پرورشی عریی
یکشنبه ورزش دینی فیزیک
دوشنبه مطالعات.. ریاضی دینی ریاضی
سه شنبه شیمی ادبیات فارسی شیمی.. زبان
چهار شنبه زبانخارجه زیست ***. فیزیک
پنجشنبه زبانفارسی ریاضی *****
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 20:34  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

کلاساول 6
اول 6ا ساعت اول ساعت دوم  ساعت سوم
شنبه شیمی عربی پرورشی
یکشنبه ادبیات ورزش دینی
دوشنبه ریاضی.. شیمی ریاضی دینی
سه شنبه مطالعات زبانفارسی مطالعات.. *****
چهارشنبه زیست زبانخارجه فیزیک..  زبانخارجه
پنجشنبه ریاضی فیزیک ******
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 20:23  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

برنامه ی هفتگی کلاس اول 1
اول 1 ساعت اول ساعت دوم ساعتسوم
شنبه زبانخارجه دینی زبان .  مطالعات
یکشنبه ریاظی شیمی ریاضی.. شیمی
دوشنبه دینی زبانفارسی مطالعات
سه شنبه ورزش فیزیک ****  فیزیک
چهار شنبه زیست پرورشی ریاضی
پنجشنبه ادبیات عربی ******
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 20:9  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
با عرض تبریک به مناسبت انتخاب شایسته اقای بهوندی برای مدیریت دبیرستان برای سال تحصیلی جدیدویاری رساندن به دانش آموزان عزیز برای رسیدن به اهداف آموزشی جمهوری اسلامی ارج می نهیم وخدا را شاکریم.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 12:59  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

 
دوم ریاضی 1 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه هندسه ریاضی دینی
یکشنبه جغرافی.... دینی فیزیک جغرافی
دوشنبه آمار دفاعی ریاضی
سه شنبه فیزیک شیمی عربی
چهار شنبه شیمی ادبیات زبانخارجه
پنجشنبه پرورشی زبانفارسی ورزش
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:55  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

 
دوم ریاضی2 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه دینی هندسه ریاضی
یکشنبه دینی...... جغرافی جغرافی شیمی
دوشنبه ریاضی فیزیک آمار
سه شنبه زبانخارجه ورزش شیمی
چهارشنبه عربی فیزیک ادبیات
پنجشنبه پرورشی دفاعی زبانفارسی
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:49  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

 
دوم تجربی 2 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه ریاضی زیست هندسه
یکشنبه فیزیک شیمی عربی
دوشنبه زبانفارسی ریاضی زیست
سه شنبه شیمی فیزیک زبانفارسی
چهارشنبه جغرافی دینی دینی.....  جغرافی
پنجشنبه دفاعی ورزش ادبیات
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:41  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

 
سوم ریاضی 1 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه دینی زبانخارجه دینی..... ورزش
یکشنبه حسابان فیزیک زبانفارسی
دوشنبه ادبیات تاریخ عربی
سه شنبه شیمی جبر حسابان
چهارشنبه فیزیک مبانی مبانی...... *****
پنجشنبه دفاعی ورزش ادبیات
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:33  توسط مدیر:اقای بهوندی  | 
 

 
سوم ریاضی2 ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه زبانخارجه دینی ورزش..... دینی
یکشنبه فیزیک تاریخ حسابان
دوشنبه عربی ادبیات شیمی
سه شنبه جبر حسابان زبانفارسی
چهارشنبه مبانی فیزیک ******.. مبانی
پنجشنبه هندسه.. فیزیک هندسه شیمی
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:13  توسط مدیر:اقای بهوندی  |